Start studiejaar 2018-2019

De colleges, inclusief een korte introductie,  starten op maandag 27 augustus 2018. Het programma volgt nog.

Werkgeversverklaring
Om tijdens de opleiding de opdrachten in het kader van praktijkleren uit te kunnen voeren, dien je te beschikken over (vrijwilligers)werk. Daartoe lever je tijdens de introductiebijeenkomst een originele werkgeversverklaring in.  Als dat door omstandigheden niet lukt,  dan moet je de werkgeversverklaring  zo spoedig mogelijk daarna, doch vóór 1 oktober 2018 inleveren bij het Bedrijfsbureau.

In de week van 20 augustus 2018 ontvang je het competentieboek van de eerste periode via het e-mailadres dat je in Studielink hebt doorgegeven. Het lesrooster en de klassenindeling worden op 27 augustus 2018 bekend gemaakt.