Financiën

Voor het studiejaar 2018-2019 bedraagt het wettelijk collegegeld voor deeltijdstudenten € 1.896,-. Je ontvangt via Studielink informatie over de digitale machtiging. Wanneer je al in het bezit bent van een bachelordiploma of als je niet voldoet aan het nationaliteits- of woonplaatscriterium, dan betaal je het instellingscollegeld van € 5.600,-.

Werkgever

Als je werkgever het collegegeld wil betalen, dien je dat zelf met jouw werkgever te regelen. Je betaalt zelf eerst het collegegeld door middel van de digitale machtiging in Studielink en daarna vraag je bij het bedrijfsbureau een verklaring van betaald collegegeld aan. Dit bewijs van betaald collegegeld kun je declareren bij je werkgever. Fontys verstrekt geen facturen. Heb je hierover vragen? Neem dan contact op met Annet Dierick. Zorg dat je vóór 1 september 2018 aan je financiële verplichtingen hebt voldaan.