Nader kennis maken met het lectoraat


Zowel actualiteiten over Recht en Digitale Technologie als informatie over de projecten en onderzoeken publiceren de lector en kenniskringleden op onze website.


Hbo-juristen van de Juridische Hogeschool zijn pioniers als het aankomt op werken met de beslisbomen van Berkeley Bridge. Daarmee grijpen zij de kans om significant verschil te maken in de wereld van juridisch advies.

Het recht op vergeten en Google

Het is vaste jurisprudentie, voor zowel het EVRM als het Handvest EU, dat bij conflicterende grondrechten 'a fair balance' gevonden dient te worden tussen die rechten. Geen van de grondrechten is absoluut en heeft voorrang. De rechter zal op grond van alle omstandigheden van het geval tussen die conflicterende grondrechten een afweging dienen te maken.