Nader kennis maken met het lectoraat


Zowel actualiteiten over Recht en Digitale Technologie als informatie over de projecten en onderzoeken publiceren de lector en kenniskringleden op onze website.

Deurwaarder gluurt met drone door je raam

Student Annet Voets onderzocht tijdens haar afstuderen of je voor het 'raambeslag' als deurwaarder gebruik mag maken van drones. Lees het interview met Annet in Punt., de hogeschoolkrant van Avans (v.a. pag. 9).

Het recht op vergeten en Google

Het is vaste jurisprudentie, voor zowel het EVRM als het Handvest EU, dat bij conflicterende grondrechten 'a fair balance' gevonden dient te worden tussen die rechten. Geen van de grondrechten is absoluut en heeft voorrang. De rechter zal op grond van alle omstandigheden van het geval tussen die conflicterende grondrechten een afweging dienen te maken.