Aanmelden

Je aanmelding regel je vóór 1 mei 2018 via studielink.nl.  Studielink is een online service en daarmee 24 uur per dag, zeven dagen per week beschikbaar. In de aanmeldprocedure op Studielink staan alle stappen beschreven die je moet doorlopen. 

Na aanmelding word je uitgenodigd voor een studiekeuzecheck. Daarbij bekijken we samen of de opleiding bij je past.

In de Onderwijs- & Examenregeling, het Studentenstatuut en in de Inschrijfvoorwaarden van Avans en Fontys vind je alle informatie over je rechten en plichten als je studeert aan de Juridische Hogeschool.

Inschrijfvoorwaarden Fontys

Inschrijfvoorwaarden Avans

Studentenstatuut Juridische Hogeschool

Onderwijs- & Examenregeling

Start studiejaar

Alsje komt studeren aan de Juridische Hogeschool, dan vind je op de pagina Goede start de informatie die je nodig hebt!