Minor rechtspraak

Een kwalitatief goede rechtspraak is voor iedereen van levensbelang. De rechter beslist geschillen tussen burgers, en de rechtbank is de plaats waar burgers op eigen initiatief terecht kunnen om hun onderlinge geschillen op te lossen. Soms is van vrijwilligheid geen sprake en wordt de burger op initiatief van het openbaar ministerie als verdachte gedagvaard voor diezelfde rechtbank. Ten slotte kan een burger ook in conflict raken met de overheid, bijvoorbeeld als de gemeente hem een bouwvergunning heeft geweigerd of hem als vreemdeling geen asiel heeft verleend. In al dit soort gevallen is sprake van rechtspraak.

De vele gezichten van de rechter komen in deze minor aan bod. Maar we kijken niet alleen naar de (organisatie van de) rechtspraak, maar ook naar processen die voorafgaan aan een eventuele uitspraak en naar de organisaties die bij die voorafgaande processen betrokken zijn. We werken intensief samen met de provincie, rechtbank en het openbaar ministerie. Je volgt o.a. de vakken rechtssociologie, rechtsvinding, strafprocesrecht, bestuurs- en civiel recht.