Doelen van het lectoraat

 • Opzetten van praktijkgericht onderzoek.
 • Invlechten van componenten Recht en Digitale technologie in het bestaande curriculum.
 • Ontwikkelen van een minor RDT waar met name onderwerpen als privacy, gegevensbescherming en contracten in het curriculum terugkomen.
 • Opzetten van samenwerking met andere opleidingen, bijvoorbeeld met pedagogiek rondom het thema cyberpesten en het lectoraat digitalisering en veiligheid rondom het thema drones.

   v.l.n.r. Colette Cuijpers, John Lousberg, Noortje Lavrijssen, Maria van den Haspel, Marije Knapen.

   Lectorale rede

   Met het mini-symposium ‘De jurist digi(vertaler)’ werd donderdag 5 oktober 2017 Colette Cuijpers officieel lector Recht en Digitale Technologie aan de Juridische Hogeschool.
   Hebt u vragen, ideeën of stage-opdrachten voor onze studenten, neem dan vrijblijvend contact op met Colette Cuijpers (c.cuijpers@fontys.nl) of een van de kenniskringleden van het lectoraat.

   Actualiteiten, projecten en onderzoeken

   Zowel actualiteiten over Recht en Digitale Technologie als informatie over de projecten en onderzoeken publiceren de lector en kenniskringleden op onze website.

   Colette Cuijpers, lector

   Sinds 1 november 2016 ben ik als Lector Recht en Digitale Technologie verbonden aan de Juridische Hogeschool Avans & Fontys. Daarnaast ben ik als Universitair Hoofddocent verbonden aan het Tilburg Institute for Law, Technology, and Society van Tilburg University. Ik ben een gepromoveerd jurist en heb een zeer brede onderzoeks- en onderwijservaring op het gebied van recht en digitale technologie. Naast onderwerpen als e-overheid, e-commerce, intellectuele eigendom en cybercrime ligt mijn focus in onderzoek en onderwijs met name op het gebied van privacy en gegevensbescherming. Voor ideeën, vragen en stage-opdrachten neem vrijblijvend contact op!

   Noortje Lavrijssen, kenniskring

   Als docent Privaatrecht en Methoden en Technieken van Onderzoek ben ik verbonden aan de Juridische Hogeschool Avans & Fontys. In 2015 promoveerde ik aan Tilburg University op een onderzoek naar de sanerings- en liquidatieregelingen voor verzekeraars. Vanuit het lectoraat houd ik mij bezig met vragen op het gebied van digitale technologie en privaatrecht. Hoe zit het bijvoorbeeld met de civielrechtelijke aansprakelijkheid voor drones en zelfrijdende auto’s? En bieden de huidige wettelijke regels de consument voldoende bescherming wanneer hij online een overeenkomst sluit? Deze en andere vragen staan centraal in mijn onderzoek binnen de kenniskring. Voor ideeën, vragen en stage-opdrachten neem vrijblijvend contact op!

   John Lousberg, kenniskring

   Na werkervaring te hebben opgedaan bij een Bureau voor Rechtshulp, de vakbond FNV en bij het team kanton van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, ben ik nu alweer een aantal jaren, overigens met veel plezier, werkzaam als docent bij de Juridische Hogeschool als docent arbeidsrecht. Bij het lectoraat en houd ik me voornamelijk bezig met vragen op het raakvlak van privacy, gegevensbescherming en arbeidsrecht. Hierover schrijf ik regelmatig blogs met als doel de lezer en met name de student enthousiast voor het vak arbeidsrecht en bewust van het vak privacyrecht te maken. Mijn blogs lees je op mijn pagina www.meneer Lousberg.nl.

   Marije Knapen, kenniskring

   Als docent Strafrecht, Methoden en Technieken van Onderzoek en Internationaal Recht ben ik sinds 2010 verbonden aan de Juridische Hogeschool Avans & Fontys. Na het behalen van de onderzoeksmaster aan Tilburg University in 2007 was ik betrokken bij verschillende onderzoeken op het gebied van grensoverschrijdende aspecten van het strafrecht en detentieomstandigheden. Vanaf november 2016 ben ik lid van de kenniskring van het Lectoraat Recht en Digitale Technologie. Ik houd mij binnen het lectoraat voornamelijk bezig met privacy en gegevensbescherming in het publieke domein. Voor ideeën, vragen en stage-opdrachten neem vrijblijvend contact op!

   Maria van den Haspel, kenniskring

   Als docent publiekrecht, met name strafrecht, werk ik alweer een aantal jaar met veel plezier bij de Juridische Hogeschool Avans & Fontys. Voor de overstap naar het onderwijs heb ik gewerkt als advocaat, wetgevingsjurist bij het Ministerie van Justitie en officier van justitie. Sinds november 2016 maak ik deel uit van de kenniskring van het lectoraat. Ik houd mij binnen het lectoraat voornamelijk bezig met privacy en gegevensbescherming in het publieke domein. Daarnaast wil ik me richten op digitale technologie en opsporing. Voor ideeën, vragen en stage-opdrachten neem vrijblijvend contact op!

   Nader kennis maken met het lectoraat


   Zowel actualiteiten over Recht en Digitale Technologie als informatie over de projecten en onderzoeken publiceren de lector en kenniskringleden op onze website.

   Deurwaarder gluurt met drone door je raam

   Student Annet Voets onderzocht tijdens haar afstuderen of je voor het 'raambeslag' als deurwaarder gebruik mag maken van drones. Lees het interview met Annet in Punt., de hogeschoolkrant van Avans (v.a. pag. 9).

   Het recht op vergeten en Google

   Het is vaste jurisprudentie, voor zowel het EVRM als het Handvest EU, dat bij conflicterende grondrechten 'a fair balance' gevonden dient te worden tussen die rechten. Geen van de grondrechten is absoluut en heeft voorrang. De rechter zal op grond van alle omstandigheden van het geval tussen die conflicterende grondrechten een afweging dienen te maken.